Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Chú Định khai nhanh không kịp ghi

Tôi xin trình bày hành vi vi phạm pháp luật của tôi theo điều......


2007, liên lạc lần đầu với người tự xưng là nhà nghiên cứu Việt nam.


2/09,diện kiến 2 vợ chồng An(Dona Hicbeiman) - Châu tại Pattaya và dự lớp huấn luyện lật đổ bất bạo động do 2 chuyên gia Secbia hướng dẫn và tổ chức khủng bố Việt Tân tổ chức.


Tham gia Đảng Lao động của Nguyễn Sĩ Bình do Nguyễn Tiến Trung giới thiệu.


Soạn thảo cương lĩnh đảng Dân chủ,sẽ thành lập chung với Trần Huỳnh Duy Thức và Nguyễn Tiến Trung.


Sửa chữa và hiệu đính Tân hiến pháp do Nguyễn Sĩ Bình chấp bút.


Nguyên chữ của luật sư đấy, tớ chỉ túm quần lại đọc cho nhanh. Chú Định còn khai dăm ông Mỹ to vật nữa, nhưng cái này phải viết dài, đêm về viết nếu còn hứng.


*** Chỗ tải ảnh lên của tớ đen thui,ai biết chữa chạy xin chỉ giùm tớ hậu tạ loạt ảnh độc lắm,không phải ảnh bút tích làm nhục chú Định của mấy bạn đi họp chiều nay đâu.


free counters