Thứ Năm, 18 tháng 6, 2009

Thư gửi các phi công trẻ đẹp

Beo quyết định đóng cái cửa bình luận. Các phi công trẻ, đặc biệt viên trẻ nhất BooBoo có nhớ Beo thì còm vô điện thoại nhé. Lý do đóng còm là vì Bố thằng cu Bom, nó xếp hàng mãi không đến lượt tuyển làm phi công trẻ, nó quay ra chê nho Beo còn xanh lắm.


Hai phi công phụ trách IT, Beo cứ để chế độ riêng tư là nó đóng luôn blog là seo chời ? Ngày 9/8 Beo có hẹn với Obama ở San francisco, chắc  hai ba ngày sau nó mới trốn Michelle bay cùng với Beo lên Boston được, đặt chỗ trên air force one nội địa chưa OK. Beo không chuyển nhà đâu, cứ ở nguyên yahoo này cũng được mờ.