Thứ Năm, 30 tháng 7, 2009

Tớ sắp li dị

Lão Yà này, đừng có mà trêu ngươi, đừng tưởng tớ không kiếm được phi công trẻ, nhá. Sáng nắng chiều mưa trưa man mát tớ vẫn không thay lòng đổi dạ dù không ít lần lão khủng khỉnh. Ba bốn ngày nay lão lại giở chứng.Thằng  Guốc, thằng Túp, thằng Mân,,, dễ đến năm bẩy thằng đều đang tán tỉnh tớ. Phen này là tớ tếch theo zai trẻ, thằng nào cũng Ok, trừ lão Yà.


Vũ đâu, lo thủ tục mau.