Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2009

bụi đường

*10 ngày, lượn từ bờ Tây sang bờ Đông, qua 7 sân bay cả quốc tế lẫn quốc nội Mỹ và không Mỹ, tiệt chả thấy bóng khẩu trang nào. Về đến Tân Sơn Nhất rợp trời rọ. Đã thế, phát cho khách nhập cảnh một tờ khai sức khỏe, cho một đường dây nóng 04 38464 415 gọi tới thì không trả lời được tiếng Anh và một địa chỉ email nhớ được chết liền kdytboyte@gmail.com. Nẫu ruột.


*Cuộc làm nhục tập thể 4 chiến sĩ rân trủ trên VTV cho thấy sự ác của ban( phàm xưng là trí thức thì thấy không thể nhục hơn được nữa) chứ ban chả lúng túng tí nào như nhận định của bồ bạn NTTrung. Tớ cung cấp thông tin như vầy cho những bạn cố tình cứu vãn ranh rự. Biên bản hỏi cung bao giờ cũng bắt đầu bằng câu anh chị có đủ sức khỏe và minh mẫn để zả nhời hôm nay không?. Mỗi trang đều có chữ ký của cả 2 bên, sửa chữ nào cũng ký  vào ngay chỗ đó, như mấy cái hợp đồng kinh tế ấy nên chỉ có chuyện nhổ toẹt vào chữ ký mình chứ bức cung khó lắm. Kho mà các bạn rân trủ ngồi sạch như bệnh viện đẹp như công viên tiện nghi ngang khách sạn 2 sao vì ngài đại sứ quán ghé như đi chợ. Lần mới đây ngài mang sách kinh vào cho anh Đài chị Nhân. Chả có chuyện bị thượng cẳng chân hạ cẳng tay dẫn đến việc khai tuốt tuột không đợi đến ngày thứ 5. Còn tại sao các bạn ý trở cờ nhanh thế thì như các entry trước tớ đã nói, các bạn ý lý tài hơn lý tưởng. Kể ra các bạn ấy hám tài theo nghĩa nguyên bản thì cũng không đến nỗi nhưng tư duy mới tinh thời petresroika, có quyền lực trước thì tài theo sau nên các bạn ý mới phải nhập kho.


Bạn Trung là cay đắng nhất vì bạn ý nhận được nhiều lời hứa kinh thiên động địa cùa an ninh tây lém và bạn ý cũng mong mỏi một nhời bảo lãnh của ngài đại sứ quán. Chắc là phải giận ngài lắm khi lờ lớ lơ bạn ý  nên mới lên truyền hình nhà nước chửi ngài như thế. Cũng không biết sao cái  chính phủ của tân minh chủ với các bộ kim mộc thủy hỏa thổ xem trọng tử vi phong thủy thế mà lại chọn bạn Trung  làm thủ lĩnh bởi tướng tá mắt rắn tai chuột, ngoài đời bạn ý còn nhỏ thó da chì.


Sắp tới đây, dăm bạn không tóc chuyển ngân lậu vào khích dân khiếu kiện cũng sẽ được bạch hóa. Đời là bể khổ nên trầm luân với mấy bạn này chắc không là nghĩa lý gì thêm nữa. Chán cả đời lẫn đạo.


* Không biết ông Nguyễn Huệ Chi đã đi thị sát Tây nguyên chưa mà cứ khăng khăng bảo vệ luận trứng khoa học của mình thế nhể. Cái bãi con con ấy một năm móc lên cho Tây Nguyên 180 triệu đô thì cũng nên OK thôi, ô nhiễm là cái đinh gì so với bụi Hà Nội và Sài gòn giây nào cũng hít. Thiển nghĩ bi giờ bác ấy nói lại cho rõ có khi bà con Tây nguyên mang cồng chiêng ra đón bác ấy từ đầu bản. Mà cái óep nhà bác giáo sư này ngày càng đi ra ngoài bô. Trí nước mình nó thế, ngủ nhiều hơn thức.


Chiều viết tiếp, chơi với nàng cái đã.