Thứ Ba, 25 tháng 8, 2009

họp chi bộ

1. Bình bầu danh hiệu " Dân vận khéo "


2. Nộp " Sổ đăng ký tu dưỡng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", 80 trang, làm mất bản hướng dẫn sử dụng sổ 4 trang


3. Nộp " Bản thu hoạch, tự liên hệ và phương hướng phấn đấu rèn luyện của đảng viên, cán bộ, công chức". 3 điều 4 trang


4. Đọc một mẩu chuyện gì đó về đạo đức.


5. Đóng đảng phí 6 tháng cuối năm 270.000đ. Quên  dắt theo tiền, đóng tạm 3 tháng.