Thứ Ba, 15 tháng 9, 2009

Ảo mà thật

mumble_nhocsieuquay: em muốn cám ơn các bác


mumble_nhocsieuquay: trong tòa soạn Tuổi Trẻ


mumble_nhocsieuquay: chuyển lời hộ em


mumble_nhocsieuquay: bác k biết đâu


mumble_nhocsieuquay: đọc đc 1 bài như thế


mumble_nhocsieuquay: chưa kịp đọc


mumble_nhocsieuquay: đã lo chụp lại


mumble_nhocsieuquay: co' bao h như thế này không!!!


mumble_nhocsieuquay: nhắc nhau


mumble_nhocsieuquay: :"Chụp lẹ nhé, mai bài sẽ gợ"


mumble_nhocsieuquay: gỡ


hong ho: bạn phải làm nghề


hong ho: mới thấy đau


mumble_nhocsieuquay: e chỉ là ng` đọc báo


mumble_nhocsieuquay: e ngồi trog nhà trg`


mumble_nhocsieuquay: hằng ngày nge thầy cô giảng


mumble_nhocsieuquay: sử VN


mumble_nhocsieuquay: và khi em hỏi


mumble_nhocsieuquay: sao NN cấm biểu tình


mumble_nhocsieuquay: cô thầy nói


mumble_nhocsieuquay: việc đó...vô ích


mumble_nhocsieuquay: cứ để NN lo


mumble_nhocsieuquay: lịch sử - 1 môn khoa học có lúc e nghĩ là sáo rỗng


hong ho: Hồi xưa mình học văn


hong ho: ngu lắm


mumble_nhocsieuquay: đào đc 1 chữ


mumble_nhocsieuquay: ...vật vã


mumble_nhocsieuquay: nhất là...trog thời đại k thể vik thật


hong ho: nói vậy cũng hok hẳn đúng


hong ho: các đồng nghiệp của mình


hong ho: họ rất cố gắng trung thực đấy


hong ho: nên tôn trọng sức lao động của họ


hong ho: đôi khi mình hay "mắng" mấy bạn BBC


hong ho: cũng vì cứ chửi đồng nghiệp trong nước là bồi bút


hong ho: họ có làm trong hoàn cảnh tụi mình đâuhong ho: cho mình chép đoạn chat này lên blog nhé