Thứ Hai, 14 tháng 9, 2009

giá như...

Giá như Tuổi trẻ còn những Bùi Thanh, Quang Vĩnh, Huỳnh Sơn Phước nắm đầu...thì đâu đến nỗi Hoàng Sa tường trình 35 năm sau phải ngừng đăng mấy ngày  chỉ vì cú điện thoại trực tiếp của ngài Tổng lãnh sự quán tàu cho TBT Tuổi trẻ. Cái này tớ gọi là bản lĩnh và kinh nghiệm xử lý tình huống mặt báo yếu, thêm nữa việc phán đoán thời tiết chính trị của bạn này ngang chị gì Lan bên khí tượng thủy văn, dự báo thời tiết ngày hôm qua.


Giá như Hải Miên đừng bỏ đi. Giá như Kim Sánh còn làm T TKTS thì style Thanh niên đâu có bị nhạt nhòa nửa tỉnh nửa ngủ như hiện nay.


Giá như mụ Minh Hiền nhẹ nhàng mà quyết liệt của DNSG hay lão Nam Đồng không ngán ai của PL TPHCM chưa nghỉ hưu.


Tiếc các đồng nghiệp giỏi quá. Toàn chết oan vì một vài thằng đốt đền.