Thứ Sáu, 19 tháng 11, 2010

20/11

Mai bạn Beo đi đàn đúm xa,
nên hôm nay chúc mừng sớm các thầy cô  nhân ngày NHÀ GIÁO VIỆT  TA Thin

, Nhamnhan
, Hậu khảo cổ
(dù mất dạy đã lâu và ra sách toàn tặng zai trừ mình)