Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

NHỜ ĐÍNH CHÍNH GẤP

Một nhóm các nhà báo lập ra
một hội đồng phán xét các tổng biên
tập. Sáng sớm nay có bạn gửi link mới đọc được phán xét dù đã nghe nói đến cái hội đồng
này mấy bữa nay.


Bạn chấp bút bài viết về Beo
cho Beo đính chính chi tiết này cái: Beo từng được mời chính thức làm TỔNG BIÊN
TẬP 2 tờ báo, trong đó có báo THANH NIÊN, chứ không phải phó.


Đến giờ hẹn phỏng vấn bác
giám đốc sở mất rùi. Rảnh Beo giải thích cho vì sao Beo khoái làm báo Thể thao
thay vì đến những nơi béo bở, như trong suy nghĩ ở tầm các bạn, nghe.