Thứ Ba, 25 tháng 1, 2011

XỨNG ĐÁNG TRÁI CÓC XANH

Không thể đánh giá là chương
trình thành công khi mà tình trạng hát nhép diễn ra ở hầu hết các tiết mục của
các lớp từ cơm nát đổ xuống. Các lớp lớn hơn lại được nguyên dàn cô giáo hát
múa dỗ quát nịnh…phụ họa.  Sau đây là ghi
nhanh của phóng viên Bà.Trước giờ ra sân khấu, đủ loại trạng thái lo sợ,
nôn nóng, hồi hộp, duy có nàng là tự tin hơn cả


Tiết mục của nàng, đang múa
nửa bài cô giáo xông lên sân khấu chỉ đạo nghệ thuật.
Khán giả
Trong hậu trườngXù show. Dứt khoát không biểu
diễn nốt tiết mục thứ ba.