Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

"Thằng nào đánh tao, tao sẽ..."

Copy trên mạng


1. MỸ: Tao muốn đánh thằng
nào, là tao đánh thằng đó. Ngoài ra tao bao tiền súng  


2. NATO: Mỹ đánh thằng nào,
tao đánh thằng đó.


3. NGA:  Thằng nào bật
tao, tao cắt dầu lửa.


4. ISRAEL : thằng nào ngấm ngầm muốn
đánh tao, tao đánh thằng đó.


5. NHẬT: thằng nào đánh tao,
tao sẽ bảo MỸ đánh thằng đó.  Nếu chúng mày ko ngừng tấn công, tao cho
Maria Ozawa nghỉ việc. !!!


6. TRUNG QUỐC: thằng nào gần
tao, tao đánh thằng đó.


7. ĐÀI LOAN: thằng nào đòi
đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó.


8. NAM HÀN: thằng nào định đánh tao,
tao tập trận với thằng MỸ.


9. BẮC HÀN: thằng nào làm tao
bực, tao sẽ đánh thằng NAM HÀN.


10. Berlusconi ( Italia ) :
thằng nào  oánh tao,tao ngủ với vợ thằng đó


11. SINGAPORE :
Thằng nào đánh tao ? đm chắc ko thằng nào rảnh loz mà đi đánh tao


12. IRAQ : thằng nào đánh tao thì cứ
đánh cho đã, chừng nào mệt thì tự động về.


13. ARAP SAUDI : thằng nào
đánh tao, tao mua thằng đó.


14. Billaden : thằng nào đánh
tao, tao khủng bố thằng Mĩ.


15. Liên Hiệp Quốc : tao dán
cái mác vùng cấm bay lên thằng nào chúng mày úp sọt thằng đấy cho tao!


16. CUBA : thằng
nào quánh tao, tao cho Việt nam một mình canh giữ thế giới !


17. VIỆT NAM:  Chỗ nào
có quánh nhau, tao bày tỏ quan ngại sâu sắc. Còn thằng nào quánh tao, tao tuyên
bố chủ quyền, tao cắt điện luân phiên, sau đó tao cực lực lên án !!