Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

Mưa Bắc Kinh, Sài Gòn chiều mất nắng

Chiều nay qua phố tính ghé
tiệm Bắc Kinh


Mà không chắc menu có món gà
mái dầu đạp đầu đất chậm


Hoặc lưỡi bò ngâm nước muối
biển Đông


Họ rao có, nhưng phải chờ khá
lâu


Bằng đủ quãng thời gian đọc
lại Ỷ Thiên Đồ Long Ký


Hay dăm ba chục tờ báo ầm ĩ,
nhỏ to, hay ho lẫn ru nhau ngủ khò lòng căm hận


Nắng mưa hai mùa lận đận


Đổ xuống thành sóng vỗ ngàn
năm


Đít thằng nào chả thâm trong
công cuộc mài đũng quần làm kinh bang tế thế


Máu dân còn thơm mùi hoa huệ


Để cài trong cài ngoài nghĩa
trang tổ quốc ghi công


Nhưng chúng tôi không úp mặt
chổng mông


Không qua hai lần dòng sông
Bến Hải


Chiều nay qua phố mua về
nghìn rau cải


Mưa bắt kinh, sài gòn chiều
mất nắng


Bất giác bần thần nghe dao
lạnh dắt lưng....


***Thơ của ku
Vũ-một thằng mình ghét như chó…con.


*** Vấn đề quan
trọng yahoo lại đang có vấn đề trầm trọng. Hơn một ngày nay bị mất pass
phải nhờ bọn itờ cứu giúp. Giờ thì up bài cả tiếng mới lên và ko còm được cho
ai sất cả.