Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

ADMIN DÂN LUẬN, VÔ BIỂU COI !

Khí lâu mới đọc Dân luận, lâu
hơn gấp bội lần nữa  khi Dân luận có bài viết gần gần đúng. Ấy thế, mà admin lại viết
mấy lời phí lộ dụt dụt dè dè hèn hèn nhát nhát. Beo dạy nghe.


Hơn 50 % bài viết về vị nữ
lưu là suy diễn, suy đóan và bịa đặt hoàn toàn.


Phần viết đúng lại  không đủ thông tin.


Tháng 3/1998, nữ lưu đã bị
khởi tố chính thức với tội danh của điều 92 Bộ luật hình sự Cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt bí mật
nhà nước trong việc đấu thầu dự án điện.
Vụ này nữ lưu ăn cắp tài liệu của
bộ Kế hoạch đầu tư bán cho nhà thầu ABB Thụy Điển.


Nữ lưu kịp trốn sang Mỹ, sắm
ngôi nhà ở Texas ,
cách nhà Bus con trên dưới 1 mile. Nữ lưu cũng sắm luôn được một đức lang quân
từng bị đi tù 1 năm, vì tội gì Beo biết không chắc chắn nên không nói.


Năm 2008, cả hai cùng về Việt
nam làm ăn. Chỉ trong hai năm, đức lang quân của nữ lưu đã kịp chuyển ngân lậu
về Mỹ 210 tỉ. Bị khởi tố, và giống hệt nữ lưu, lệnh cấm xuất cảnh ra đến cửa
khẩu muộn vài tiếng so với giờ máy bay cất cánh.
Khá hơn trước,  lần này phát
thêm lệnh truy nã.


Thế đã. Rảnh, Beo dạy chú  tiếp.