Thứ Tư, 13 tháng 7, 2011

SỐNG CHỈ ĐỂ LẤY PHÂN (TIẾP)

*** bbc


Trả lời BBC Việt Ngữ ngày
12/7, ông Lê Hồng Hà, cựu chánh văn phòng Bộ Công an nhưng nay là nhà bình
luận thời sự, cho rằng phương án nhân sự cao cấp đệ trình lên Quốc Hội khóa
tới "vẫn là theo đường lối lâu này, chưa có gì đổi mới".


Nhưng theo ông, riêng việc
Hội nghị trung ương kết thúc kỳ họp hôm Chủ Nhật 10/7 vừa qua mà không
đề cập tới chủ đề Biển Đông là chuyện rất đáng nói.


Ý 1: Nhân sự cấp
trung ương thông thường  được đưa vào danh sách quy hoạch cán bộ trước có khi
cả nhiệm kỳ. Nằm trong  danh sách này rồi anh mới được đặt để ở những vị trí, cho anh
thể hiện khả năng cũng như tích lũy kinh nghiệm điều hành cấp nhà nước, thậm
chí được cử đi học bên tây bên đông thêm chút chữ nghĩa. Người quan tâm đến
chuyện nhân sự thì ngay từ bây giờ đã có thể nhìn thấy bộ khung của năm 2015
trong danh sách dự kiến trình quốc hội vào 21 tới đây.


Phương án nhân sự
cụ thể xuất phát điểm từ quá trình xây dựng lâu dài như vậy còn phương thức bầu
chọn nhân sự, muốn đổi mới phải đổi từ gốc, tức là hiến pháp và luật.


“phương án nhân sự
vẫn theo đừơng lối lâu này”, Có ai hiểu được anh già chuyên nghề điều xe book khách sạn  cho
các thủ trưởng đi công tác này nói gì  không
vậy trời?


Ý 2: Nghị trình hội
nghị TW phải được hoạch định trước nội dung, chiểu sát theo các mục tiêu phát
triển đất nước đã được thông qua trong báo cáo chính trị, cho nguyên cả nhiệm
kỳ 5 năm. Hội nghị TW khác họp tổ hưu ở chỗ ấy đấy. Đó là chưa nói đến góc độ,
thời điểm này đưa chủ đề biển Đông ra bàn cấp TW thanh thiên bạch nhật, quá
bằng đổ dầu vào lửa.


Ngu đến thế này, đến phân cũng không lấy  được vì đem bón cây cây chết bố nó hết.


.