Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

ĐÃ NHỚN

Người mẫu quảng cáo valiSiêu Games thủNghe thuyết minh phim, tiếng
Anh à nha.Shoping, niềm đam mê.