Thứ Năm, 18 tháng 8, 2011

CHIA BUỒN

Đọc bài này xong, muốn rơi
nước mắt. Xin thắp một nén nhang vái vọng ông, MỘT CON NGƯỜI, dù không quen biết.


 một người khác, cả
quen lẫn biết, cũng vừa đi. Chỉ chia buồn với chị, người đàn bà tử tế nhất trong
muôn ngàn người đàn bà tử tế đến khốn khổ, trên đời.


Làm người tốt, sống sao khó
thế!