Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2011

HỒNG VỆ BINH MỚI

Đọc mà sởn da gà.


Ông bà ngày xưa có một câu
rất nhẹ nhàng Ma chê cưới trách, bao
dung cho mọi sơ xuất lớn nhỏ của việc hiếu việc hỉ trong các gia đình.


Ở Sàigòn, rất nhiều đám ma, còn
quàn trong nhà bao đêm thì bằng ngần ấy đêm, vài chục căn hộ xung quanh coi như
thức trắng cùng gia chủ. Dàn kèn, dàn loa mở hết volume, tự hát chán thì thuê nhóm
PD chuyên nghiệp đám ma đến hát.


Ấy vậy, có bực bội cũng đóng
cửa trong nhà càu nhàu với nhau, tịnh không bao giờ thấy to tiếng, thấy đơn
thưa yêu cầu…im cho người ta ngủ. Ông bà dạy Nghĩa tử là nghĩa tận.


Trong Ban phòng chống tham
nhũng, ông bố  mê danh ghi lên thiệp cưới
con, thế là  bị lôi ra đánh hội đồng, cả làng cả tổng comments xỉ vả quá
đấu tố thời cải cách ruộng đất. Rõ khổ thân ông, cái chức ấy dọa được ai, moi
được tiền ai không biết.


Truy diệt cái tiêu cực (của
viên chức nhà nước) mà hành động như hồng vệ binh thế này, lành mạnh trong sạch
đâu chưa thấy, chỉ thấy bất nhân.


(Có lẽ bộ 4 tê cũng nên tổ chức những chuyến đi miền
tây cho các hồng vệ binh mới kia, để thấy những cái công văn thông báo đám ma
hay chức danh ghi lên thiệp cưới… đơn giản đến khoáng đạt thế nào đối với  dân miền sông nước).