Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

TƯỚNG HƯỞNG, WIKILEAK VÀ CÁC ÔNG MỸ (kì 4)


Tướng Hưởng:


- Tôi rất quý trọng ngài đại sứ. Tôi cũng khẳng định với ngài rằng trong quá trình chúng ta quan hệ thì
chúng ta cũng thấy được lợi ích của hai quốc gia ở khu vực này có những vấn đề
tương đồng với nhau
. Trong các cuộc trao đổi với những đồng nghiệp với tôi
ở một số nước, có người gợi ý với tôi rằng, nên quan hệ với Hoa Kỳ nhằm để
chống một nước nào đó. Tôi hỏi họ rằng, tôi thấy nước các ngài cũng quan hệ với
Hoa Kỳ, có phải là để chống nước chúng tôi không? Chính sách đối ngoại của
chính phủ Việt Nam
là mong muốn làm bạn với tất cả các nước trên nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ
quyền của nhau, và đôi bên cùng có lợi.
Chúng tôi không có ý nghĩ là dựa vào nước này để chống lại một nước khác. Thế
giới này là thế giới mà các mối quan hệ cùng nhau tồn tại và cùng nhau phát
triển. Như ngài biết, chúng tôi cũng phải giải quyết rất nhiều vấn đề với các
mối quan hệ với các nước trong khu vực. Chúng tôi muốn quan hệ tốt với họ, chứ
không phải là chống họ. Đặc biệt như Trung Quốc, chúng tôi muốn quan hệ tốt với
họ, chúng tôi không muốn gây nên mối bất hòa nào, dù là nhỏ nhất với Trung
Quốc. Thời gian qua, Trung Quốc thực sự có những quan hệ thúc đẩy rất tốt trên
nhiều mặt cho sự phát triên kinh tế hai nước. Nhưng việc biên giới đường lưỡi
bò họ đưa ra là không thể chấp nhận được, đó là chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam . Chúng tôi
rất ủng hộ chương trình về cơ chế đối thoại chiến lược và cái đó chúng ta có
thể trao đổi với nhau. Riêng mối quan hệ với đồng nghiệp chúng tôi tại Mỹ, có
sự cam kết là chúng tôi sẽ đi sâu về vấn đề này. Tôi mong Bộ Ngoại giao các
ngài sẽ ủng hộ quan hệ của chúng tôi.


Negroponte:


- Vâng, cảm ơn ngài. Tất cả những điều ngài phát biểu
đều rất thú vị. Chúng tôi cũng vậy, chúng tôi không bao giờ theo đuổi mối quan
hệ với Việt Nam
mà phải hy sinh một quốc gia khác, chúng tôi sẽ không theo đuổi mối quan hệ
giữa chúng tôi với Trung Quốc mà hy sinh một quốc gia khác. Vấn đề biển Đông
giống như ngài đã nói, Chính phủ Hoa Kỳ không về một phía nào cả, nhưng chúng
tôi tin tưởng rằng tất cả những công ty kinh doanh của Hoa Kỳ trong lĩnh vực
này phải có quyền để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của họ tốt. Ngài nói tất
cả những hợp tác giữa Bộ của ngài và rất nhiều bộ, ngành khác của Hoa Kỳ, nhất
là trong lĩnh vực chống khủng bố, chúng tôi hoan nghênh điều đó. Sau này, nếu
ngài có dịp sang Hoa Kỳ, hình như ngài sắp sang Hoa Kỳ thì phải, thì tôi chào
đón ngài sang Hoa Kỳ.


Tướng Hưởng:


- Có lẽ sắp tới chúng tôi sẽ có một đoàn thăm Hoa Kỳ,
ngài Bộ trưởng của chúng tôi sẽ đi.


Negroponte:


-        
Vâng, điều đó rất
tuyệt.


Còn tiếp