Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

VIỆT TÂN, CHỨ KHÔNG PHẢI DÂN, LÀM BÁO

 Càphê sáng, cả
lũ mắt chữ A mồm chữ O khi thấy mình biết từ tám kiếp, nick này nick này…nick
này nữa trên trang mạng Dân làm báo, Lý Đợi viết đấy.


Chúng nó
théc méc, chị cư xử với Lý Đợi (tên thật là Bảy) như bát nước đầy, sao nó lại tệ
thế. Rõ là một lũ sống non. Có biết hậu vận của những thằng “tệ thế” không khá
được vì sao không? Vì lừa thầy phản bạn đấy. Nhất là giới văn chương chữ nghĩa,
Beo kể ba năm chưa hết những chuyện đại loại, vừa chén chú chén anh nhà người
ta chưa kịp xỉa răng đã chửi (lén) như diva hát. Còn ngạc nhiên bức xúc vì
những chuyện như thế, còn là trẻ ranh chưa thành người lớn được.


Ai muốn biết
kĩ Lý Đợi làm thơ về Beo ra sao thì
có thể tìm hỏi tại các địa chỉ sau đây.


Đừng lạ khi gọi số này vì là
số ở Bangkok Thai Lan: 0837096396; Email: thaiminhbkk@gmail. Com


Hoặc, phone: 832-561-5866; Email:
pnhuynh @comcast.net  hay nguyenthixoai @gmail.
Com.  Riêng chú này bonus quả ảnh cho
thêm sự tin tưởng chính xác. Chủ nhân trang mạng Dân làm báo, tên Huỳnh Ngọc
Phước, nhà ở
137 N. Hall Dr Sugar Land, TX 77478 (Mỹ), và cái này mới hay ho này, Phước cũng như bộ
sậu Dân làm báo là những thành viên cốt cán của đảng Việt Tân.


 


Làm tuyên
truyền như phường lưu manh vô lại thế, quốc doanh chúng tớ còn khinh như mẻ, Việt
Tân mơ chi đến chuyện lật đổ chế độ cộng sản, hở trời.