Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012

CẤM NÉT - KHÔNG PHẢI CÁ THÁNG TƯ

Hàng triệu người dùng net sẽ bị ngắt kết nối với mạng toàn cầu World Wide
Web, các mạng xã hội thông dụng cũng như dịch vụ email. Lộ trình này sẽ được
chính phủ thực hiện trong 5 tháng.


Trong một thông báo phát đi hồi nãy,
bộ trưởng bộ Thông tin và truyền thông cho biết, sẽ tổ chức các mạng nội địa nhằm
ngăn chặn hiệu quả các dịch vụ của Google, Gmail, Google Plus, Yahoo và Hotmail,
mang tên chương trình Internet sạch.


Lên thớt đầu tiên vào tháng Năm sẽ
là Google, Hotmail and Yahoo và được thay bằng các mạng nội địa như Vịt Mail hay Vịt Search Engine. Không chỉ thế, những người  sử dụng dịch vụ mail nội địa sẽ phải  khai tên tuổi địa chỉ số chứng minh nhân dân
này nọ.


Bằng cách rào cản Internet, Vịt tạo tiền lệ cho các quốc gia thực hiện kế
hoạch tương tự trong tương lai. Thực tế, Vịt đã công bố kế hoạch "chia
sẻ" cách hoạt động hiệu quả của một mạng nội bộ quốc gia cho các nước, được HR xếp vào màu đen, đỏ hay vàng cam của tự do internet.


NGUỒN ĐÂY