Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

BA-TƯ


TW 6 vừa kết thúc nối ngay vào cơn bão truyền thông, trên trang nhất các báo mạng, ngày nào cũng ngập những cái tít đầy phép ẩn dụ:

Khi về quê, tôi sẽ trả lại nhà cho Đảng

Không làm được thì gửi đơn xin nghỉ

Vinashin chưa phải là chấm hết

Cử tri cả nước sẻ chia tâm huyết cùng Chủ tịch

Không hoàn thành nhiệm vụ thì rút lui

Nếu ai đang nhóc cổ đợi đợt phản pháo, ăn miếng trả miếng sẽ nhầm to. Sáng chủ nhật là bài phát biểu trước lũ đang tuổi xơi món canh gà Thọ xương. Thứ hai là phát biểu trước cuốc hội ngày khai mạc, trình bày với bá tánh tình hình kinh tế nước nhà ra sao, đường đi nước bước của chính phủ sẽ thế nào để tháo gỡ các khó khăn...Bọn nhà báo mà rình được những câu hớ hiếm như kể trên từ anh Ba, Beo cùi.

Vì sao Beo biết, đồng câu trả lời vì sao Beo luôn luôn thích giai này, vì đây là anh Hai Nam bộ chân truyền, người lớn làm việc lớn, không chấp vặt. Được cái nữa, sống Hà nội bao năm không bị pha tạp tý nham hiểm, tý lá mặt lá trái nào của tính cách mấy anh Bắc kì cục.