Thứ Năm, 18 tháng 10, 2012

LINH TINH

<!--[if !mso]>

v0003a* {}
o0003a* {}
w0003a* {}
.shape {}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

                                                               

<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->

Note ra đây mấy cái linh tinh
lang tang chưa có thời gian nghĩ kĩ:


*Khi đánh nhau, không lượng
được sức mình và không lượng nốt được cả sức đối phương, vẫn cứ tấn công, người
ấy gọi là gì?


* Tự tạo ra tin đồn, tự vật
  khi thực tế diễn ra trái ngược, và
không chấp nhận kết quả thất bại, trạng thái tinh thần này gọi là gì ?


* Nữ đại sứ du lịch Lí Kì Kì
có vẻ đẹp hết sức hấp dẫn, không chê được nét nào từ gương mặt tới hình thể,
tại sao nàng mặc cái gì trông cũng xấu, như quần áo đi mượn?


* Ngược lại, nữ hoàng đồ lót
Ngọc Trinh mặc cái gì cũng đẹp, nhưng tại sao không thấy cái sang của  tầng lớp trên?


* Các minh tinh người mẫu
được mệnh danh bom sex, để miêu tả thần thái họ,  Tây dùng từ giai khát, ta cũng vậy chỉ đảo
trật tự từ.


* Có bao nhiêu người đang nói
ra rả trên truyền thông đả kích lợi ích
nhóm
thật sự hiểu nghĩa chuyên môn của từ này?


* Tại sao tất cả các cơ quan
chính phủ, địa chỉ  điện tử tòan dùng
tiếng Anh, lại còn viết tắt như đánh đố? Ví dụ: www.mic.gov.vn/ , www.moit.gov.vn/,
www.mps.gov.vn/,
www.nchmf.gov.vn/