Thứ Hai, 26 tháng 11, 2012

DĨ ĐỘC TRỊ ĐỘC

Tổng
hợp các sáng kiến của bà con mạng phản đối Tàu Khựa
in bản đồ chiếm hết biển Đông vào hộ chiếu.


Mặt
sau của tờ thị thực rời ghi rõ to: Hoàng sa Trường sa là của
Việt nam, bằng tiếng Hoa và tiếng Anh. (đông đề xuất
nhất)


Đóng
một con mộc có cùng nội dung vào luôn hộ chiếu để
dân Tàu mang thông điệp ấy đi 4 phương trời.


Đóng
con mộc có hình nồl bò đè lên hình lữơi bò.


In
hình bản đồ trên vào giấy chùi đít. (đề xuất của
một bạn đương kim TBT tờ báo mạng)


Mình
nghiêng hẳn về hai sáng kiến sau. Dĩ độc trị độc,
dùng mèo chứ không cần
đến hổ báo để bắt chuột.