Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2012

THỨ SÁU ĐEN TỐI

Tít và tâm trạng không nhất thiết trùng với hình.