Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

MẸ DẠY CON TRAI

Copy trên mạng chứ không phải miềng dạy Giai xinh


 


1.- Kẻ thù lớn nhất của
con là vợ con.


2.- Ngu dốt lớn nhất của
đời con là không hiểu được nó.


3.- Thất bại lớn nhất của
đời con là không bỏ được nó.


4.- Bi ai lớn nhất của
đời con là phải sống với nó.


5.- Sai lầm lớn nhất của
đời con là quyết định lấy nó.


6.- Tội lỗi lớn nhất của
đời con là nghe lời nó.


7.- Ðáng thương lớn nhất
của đời con là bị nó sai khiến.


8.- Ðáng khâm phục lớn
nhất của đời con là con vẫn chịu


được nó.


9.- Tài sản lớn nhất của
đời con là những thứ nó đang


giữ.


10.- Khiếm khuyết lớn
nhất của đời con là con không lấy


được hai vợ.


Nghe xong, cậu con trai òa
khóc. Bà mẹ ngạc nhiên hỏi :
- Sao con khóc ?


- Con thương bố con quá


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->