Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

NÊN CHĂNG CẤM GOOGLE DỊCH Ở VIỆT NAM?

NGUYÊN VĂN thế này


In one of the night’s more
curious turns, immediately following the closing statements of the opening
ceremony, over half the audience abruptly decamped from the convention hall for
other destinations just as the opening film, Hot Sand, began playing.
Following this episode and the knuckle-bitingly bad translation of the
premiere’s English subtitles (for those who stuck around), many international
attendees at the after-party could be heard expressing bemused delight in the
rough–and-tumble vibe of the show, or noting that HANIFF has a ways to go before
it reaches the professional standard of a major international festival.


 


Vietnamnet dịch thế
này


Trong một bước chuyển kỳ lạ
của chương trình, ngay khi những bài diễn văn vừa kết thúc phần lễ, hơn một nửa
khán giả lộn xộn bỏ ra ngoài hội trường để đi chỗ khác khi bộ phim mở màn, “Cát
nóng”, vừa mới bắt đầu. Tiếp sau phần này và cách dịch tồi ở phần phụ đề tiếng
Anh của lễ khai mạc (khiến người ta phải) cắn móng tay, nhiều khách quốc tế sau
đêm tiệc đã phải bày tỏ sự vui thích đáng kinh ngạc trong không khí lộn xộn
chói tai của chương trình, hoặc lưu ý rằng HANIFF có cách riêng để bước tới trước
khi nó đạt được chuẩn mực chuyên nghiệp của một liên hoan quốc tế lớn.


 


Phần này Beo dịch
nhằm giải đáp thắc mắc cho riêng lính
của mình


Tiếp theo thật kì lạ, hơn nửa
số khán giả đã “chuồn” khỏi hội trường khi phần lễ khai mạc vừa kết thúc và bộ
phim mở màn liên hoan Cát nóng bắt đầu chiếu. Những người chịu khó nán lại lại phải
“bó tay” trước  các phụ đề tiếng Anh tồi
tệ của phim. Rất nhiều khách mời quốc tế than phiền về sự ẩu tả cũng như không
khí khô khan của buổi lễ. HANIFF còn cả 1 chặng đường dài hoàn thiện mình để
bằng với chuẩn chuyên nghiệp của một Liên hoan tầm quốc tế.


<!--[if !mso]>

st10003a*{}

--><!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->