Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013

HÀ NỘI ĐÃ CÓ VUA ? tiếp & hết


Giờ mới phát hiện ENTRY QUÊN ĐỂ NGUỒN,  xin lỗi chủ nhân Đoàn Ngọc Thu.

Có lẽ đây là NGƯỜI DỰ BÁO sớm nhất nhân sự chóp bu Việt nam 2015: The Vietnamese delegation -- 10 Communist party members including secretary general Nguyen Xuan Phuc -- also met with the Vatican's powerful number two, Cardinal Tarcisio Bertone. (Phái đoàn Việt gồm 10 thành viên đảng cộng sản bao gồm Tổng bí thư Nguyễn Xuân Phúc- cũng đã có cuộc gặp với nhân vật quyền lực số 2 của Vatican, C.T. Bertone).
Sự nhầm lẫn vô tình của hãng tin AFP và việc copy (luôn luôn) có chủ ý của Thị Beo, giải thích phần nào cho việc thiên hạ ghép thành 1 động cơ cho 2 sự kiện: Bá Vương biệt Đà ra Thủ đô gần như đồng thời với việc công bố kết luận thanh tra, mới chỉ sờ đến 1 phần 40 (40/1600 làm tròn số) cơ sở-vụ việc, liên quan đến đất đai của Đà nẵng. Chỉ có điều, lửa cháy đằng đông  báo cháy đằng tây, 900 chém gió viên hoặc chưa nhận được tiền bồi dưỡng hoặc đọc vị văn bản không ra, nên im lìm mặc cho bút tặc tha hồ suy diễn.
Đang biên