Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

CÓ MỘT DŨNG LÒ VÔI KHÁC...
Đại gia chán thế gian, từ bỏ thương trường, núp cửa từ bi sống đời thanh thản, Dũng lò vôi không phải cá biệt.THEO GỢI Ý CỦA MỘT BẠN, ENTRY NÀY NÊN XIN PHÉP ĐẠI ĐỨC TRƯỚC KHI BIÊN TÊN CỤ CÔNG KHAI NÊN TẠM GÁC LẠI CHO ĐẾN KHI ĐƯỢC PHÉP.