Thứ Năm, 25 tháng 4, 2013

BÀI VỀ VÀNG TRÊN BÁO THANH NIÊN VÀ HAI CÁI SAI CƠ BẢN -tiếp theoCâu chuyện này xảy ra từ năm 2009, nhưng vì nó có nhiều tình tiết na ná  chuyện tẩn ông Bình ruồi của báo Thanh niên nên đưa lên đây, làm cầu nối để viết nốt bài thứ ba, cái bài nợ viewers mấy tháng chưa buồn biên.
Bài đầy đủ ở ĐÂY NÀY
Túm quần như vầy: có  một thằng Park Dae Sung thất nghiệp, buồn tình  rỗi việc hay viết blog về kinh tế bên Hàn Cuốc.
Một hôm đẹp giời năm 2007,  chó ngáp phải ruồi các phân tích và dự đoán về vụ Lehman brother và khủng hoảng kinh tế toàn cầu của nó đúng.
Nghiễm nhiên sau đấy, con dân net xứ Hàn thần tượng nó như fan teen nhà mình thần tượng anh sao Trym Sưng U hay chị sao Jun Kim.
Thừa phím xông lên, nó lại biên một bài nói chính phủ Hàn quản lý Obàmá ( đại loại như là dùng cơ chế rửa Obàmá giống  ngôn ngữ của Thanh Niên), làm tổn hại thị trường 2 tỉ cha-da-đen.
Chính phủ bắt bỏ tù luôn, ghép vào tội ngang nhiên gây lo ngại cho nhân dân và có ý định làm suy yếu lợi ích công cộng. Nói như ngôn ngữ quân nhà mình là phao tin đồn thất thiệt. Đâu như tòa tính cho nó ngồi đếm kiến 18 tháng.
Theo rân trủ tự do ngôn luận, nó hoàn toàn được phép vì chỉ là phân tích cá nhân trên blog. 3 tháng sau, nó được thả.
Cũng theo bài báo, bloggers Hàn là cộng đồng trực tuyến nủi tiếng nhất thế giới, rất hay xía vô chuyện chính trường.