Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

TÂM LINH ?

Ông đã mất. Sinh thời ông làm giám đốc đài Truyền hình thành phố HCM, người khai sinh ra cuộc đua xe đạp xuyên Việt vào dịp 30/4 hàng năm.
Bà là họa sĩ, và đang còn khỏe.
Khi ấy bà ở R, mạn bên Miên.
Đứa con 8 tháng tuổi của ông bà  đứng tròng ngay trên tay bà, chỉ vì bị tiêu chảy do mọc răng. Không thuốc men, nên không cứu được.
Bà bọc con trong tấm dù, cùng với hai vật dụng thường ngày của nó: cái chén và cái muổng ăn cháo.
Giải phóng về, ông bà vô vọng và không nghĩ đến chuyện tìm mộ con, cho đến một đêm...
Trong mơ, nó về chỉ đường cho bà đến nơi nó nằm. Sáng sớm, bà vẽ lại chi tiết giấc mơ. Bản vẽ này, sau bà để luôn trên bàn thờ nó.
Với mối quan hệ của một giám đốc đài, ông bà đã được các địa phương Việt-Miên trợ giúp, đi con đường bà vẽ lại trong mơ. Và, con đường trong mơ ấy chính xác đến từng chi tiết ngoài thực địa.
Ông bà tìm thấy nó. Ngày xưa nơi ấy là rừng, ngày ông bà đến tìm nó dân đã dựng nhà ở. Nó nằm dưới  chân cột một cái nhà sàn.
Chỉ còn một mảnh sọ nhỏ, cùng cái bát và cái thìa.