Thứ Ba, 31 tháng 12, 2013

NHÂN VẬT CỦA BEO NĂM 2013-hết


Nhân vật bí ẩn nhất: ông Nguyễn Bá Thanh
Dĩ nhiên, phàm bí ẩn thì không thể biết hiệu quả ông đã đạt được gì so với những tuyên bố đầy hảo hớn trước đó, ngoại trừ vài chuyến đi công cán nước ngoài (hok biết mần chi gì luôn) và sát cuối năm ông xuất hiện chỗ  tử tù Dương Chí Dũng, nghe đọc thơ.
Việc ông Thanh ra Hà nội xuất phát từ hai ngoại lực: tránh cho ông phải về hưu (vào hồi tháng 3) và cân bằng quyền lực giữa các nhóm. Ông đã hoàn thành cực kì xuất sắc việc thứ nhất. Việc thứ hai, phải dẫn giải hết sức dài dòng, nên Beo sẽ viết riêng.
Nhân vật gây hài nhất: ông Nguyễn Bắc Son
Chỉ bằng một câu khẳng định duy nhất: Việt Nam không có báo lá cải, ông chiếm số phiếu tuyệt đối trong bình chọn của Beo.
Với 3 năm dưới quyền ông, báo chí Việt nam  tụt xuống đáy hố của sự vô đạo đức nghề nghiệp bằng 30 năm cộng lại.
(Vì bầu ở góc độ gây hài, nên Beo không bình đến mảng viễn thông)