Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014

AI LÀ SIÊU LỪA-KÌ chán ko viết tiếp

*** Đặc tính nổi bật, cực kì nổi bật của người Việt là đố kị. Đương nhiên, đối tượng hàng đầu để đặc tính kia phát tác, không ai khác chính là tầng lớp giàu có.
Những người làm cách mạng vô sản tại Việt nam đã tận dụng triệt để đặc tính ghét người giàu ấy để thuyết phục quần chúng về phía mình. Những năm 50, nhằm lôi kéo nông dân, họ diệt giới địa chủ mạo danh cải cách về ruộng đất. Những năm 80, chiều lòng dân thị thành lúc này đã phát triển đông đảo, họ chuyển qua diệt giới tư bản, mạo danh sự công bằng xã hội.
Những năm 2010 này, cuộc chiến yên dân không thể dàn hàng ngang tấn công được nữa. Họ chuyển qua đánh du kích, bắn tỉa.
Chưa phát nào trượt.
*** Bản chất chuỗi vụ án đang diễn ra, nằm trong chiến thuật du kích thời mở cửa ấy.
Bạn đã nhận ra siêu lừa, hay vẫn chưa?
*** Chúng ta đang sống trong một xã hội quá thiếu vắng giới tinh hoa. Thế nên, cảm giác nó như thời ma ám quỷ làm, thời hỗn mang, là vì vậy.
Chúng ta đang gặt hái thành quả do giới cùng đinh sau một đêm, bước lên thành ông thành bà, gieo trồng.
Âu cũng là, sự  trả giá!

P/S thêm cho các bạn đang chờ Beo viết về vụ H. Như: kết quả phiên  này không quan trọng đâu đừng mất công luận bàn. Chờ phiên cuối.