Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

TIỄN BIỆT NHỮNG NGÀY TÙ –tiếp3. Quy trình thoát tù hợp pháp diễn ra như sau:
Bề nổi thế này:
Phía Mỹ luôn có một danh sách, trưng trổ ra nhân mỗi dịp ngoại giao nào đó, đòi thả tù ở Việt nam nhân danh các thể loại quyền, đặc biệt quyền làm bố tổ thiên hạ.
Đáp trả, người phát ngôn bộ NGVN xỉa tay mắng lại, đừng can thiệp vào chuyện nội bộ, đó là các tù nhân vi phạm luật pháp Việt, bla bla...
Đấy là những thứ các bạn thấy thường xuyên liên tục trên TV chính thống hay  báo bắp cải rờ rẫm hải ngoại.
Hiệu quả thực tế là zero vì  gần chục năm nay, giá các cô chú rân trủ bèo quá, không đủ để đám chính chị nó mang ra mặc cả với nhau. 
Beo chỉ thấy, nó như liều doping, như liệu pháp tinh thần cho nhúm người, đến giờ này không biết không thể suy luận phán đoán đang đấu tranh cho cái gì và chống CMM gì.
Phần chìm ít biết thì thế này:
Mỹ alo, này thằng em, anh sắp điều trần, anh sắp quyết FPT hay VNPT hay gì gì...chú thả giúp anh một hai đứa bôi trơn bịt mồm cuốc hội anh.
Việt giả nhời, các anh nhận ko, em thả, ngay và luôn.
Hai thằng nó dòm tới dòm lui, dồi, anh nhận cho chú thằng này.
Sau đó, Mỹ vào trại thuyết phục.
Rân trủ nào nhận lời, alê hấp, thủ tục giấy tờ chẵn tháng xong. Từ trại, bay thẳng về với thế dới tự do, không ghé qua nhà bái bai tiễn biệt.
4. Cũng có trường hợp giờ chót, Mỹ đổi ý không nhận, đó là linh mục Nguyễn Văn Lý. Mỹ bán cái cho Canada. Khi Canada nhận thì  Nguyễn Văn Lý đổi ý không đi, chấp nhận ngồi tù nốt chỗ dở.
Kù con đi trong trường hợp như thế, nhưng để giữ thể diện, bẩu phải công bố: Kù tao chỉ đi Mỹ chữa bệnh...béo phì độ chót.
5. Danh sách Việt đồng ý thả tù sang Mỹ, giờ có khi dài hơn danh sách Mỹ đòi thả.
Đi là hết.
Nói chính diện còn chả ăn ai, nữa là chửi vọng chửi vói, đứa đek nào nó nghe nó tin.
Nhuận bút chửi, có mà bõ dính răng vì những  BBC, RFA...ốc đang không tha nổi mình ốc.
Chưa kể, nếu ko nghề ngỗng, tháng Mỹ cho 850 đô cộng với cái bảo hiểm sức khỏe. Có ở loại nhà xã hội cũng ngốn hết nửa số tiền ấy cho khoản thuê. Không tiền, quay ra...chửi nhau kiếm thêm.
Những nhân vật đã đi có thân nhân bên Mỹ, Beo thấy chẳng gia đình nào cưu mang rân trủ nổi quá ...6 tháng.
6. Riêng Nhất-Đào, Mỹ khôn lắm, Mỹ biết cả hai phạm luật chơi rừng, không phải phạm luật pháp.
Thế nên, có khi phải đợi Việt xin thả sang Mỹ, Mỹ mới đòi thả.