Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

KHI CẢ XÃ HỘI ĐỒNG CẢM VỚI ĂN CẮP...

...thế thì tiếc gì nữa mà không trình UNESCO, đề nghị đưa ăn cắp vào giá trị văn hóa phi vật thể Lừa cuốc. Một bạn luật sư trên facebook Beo đưa ra một số kiến giải về hành vi ăn cắp như sau:
1. Học sinh- Ăn cắp sách là để làm giàu văn hóa cho mình!
2. Bác sĩ- Ăn cắp thuốc chữa bệnh là vì vốn quý nhất của xã hội! 
3. Quan xã- Ăn cắp đất là vì an cư lạc nghiệp!
4. Quan tỉnh- Ăn cắp tiền để chạy chức là vì nhu cầu cống hiến!
5. Công chức- Ăn cắp giờ công là vì sự phát triển toàn diện thể chất!
6. 
.....
1001. Nhà báo- Nhà báo thì không chỉ ăn cắp một số thứ, mà còn góp sức góp công  phổ cập, vinh danh hành vi ăn cắp cho toàn xã hội.
p/s: Riêng báo Dân trí, toàn thể từ Tổng biên tập, phóng viên đến nhân viên lao công sẽ quỳ dập mặt xuống đất ba lần, xin lỗi những người đã và đang ăn cắp kể trên, theo đúng tinh thần tuyên truyền của bản báo.