Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

NHỮNG ĐIỀU NGÔ NGHĨ

..
Có quá nhiều thứ đang xảy ra trong ngôi nhà mới rất to đẹp ở Thủ đô. Nơi ấy, họ bàn những quốc sách liên quan đến hàng chục triệu con người, liên quan đến toàn thể công dân của xứ sở mà Ngô yêu thương đến thiết tha.
..
Tất nhiên, với những cá nhân như Ngô thì luôn luôn có cảm giác hào hứng mỗi khi thấy (hay nghe) những vấn đề còn hạn chế từ vi mô đến vĩ mô được đưa ra tranh luận. Thế nhưng, từ tuần này qua tuần khác, từ tháng này qua tháng khác, từ năm này qua năm khác… Ngô vẫn chỉ được nghe những điều đấy, tuyệt không có gì thay đổi. Cứ như tháng Sáu mưa ngâu, tháng Ba nắng cháy. Lại cứ như, ai nói cứ nói, ai đi cứ đi. Hay vẫn như, có miệng thì quát, có chân thì chạy. Mọi thứ, không suy chuyển theo chiều hướng tích cực rõ ràng nào cả.
...
Tiền nhân dạy, “Người khôn nói riết thành nhàm”. Ngô nghe lần đầu, Ngô cảm thấy rất thú vị. Ngô nghe lần thứ hai, Ngô vẫn cảm thấy thú vị. Ngô nghe lần thứ ba, Ngô đã thấy bơn bớt thú vị… Huống hồ, Ngô nghe năm này qua năm khác, thì rõ ràng, Ngô đã cảm thấy chán ngán rồi.
...
Đó là chưa kể đến, có những vị nói không ra nói, quan điểm không ra quan điểm, cứ lộn từ đào sang lê, từ lê sang táo, từ táo sang dưa hấu, từ dưa hấu làm phát xuống hẳn hạt bí rang… Không đâu ra đâu. Rồi nữa là cãi nhau, rồi nữa là đổ vấy cho đám đông, rồi nữa là phân bua, giải thích, trình bày. Thú thật là, Ngô hoàn toàn không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa.
...
Phàm làm người, nói bậy hay lỡ lời trước đám đông bắt buộc phải biết xấu hổ. Huống hố gì mình là đại diện cho hàng triệu người, phát ngôn của mình được loan tải. Ngô chịu. Nhưng như Ngô thường viết, Ngô bé mọn và Ngô bất tài, Ngô biết làm gì được bây giờ. Một con én còn không làm nên mùa xuân, huống hồ Ngô chỉ là con se sẻ, con chào mào, con quoành quoạch, con cuốc lủi, con quạ đen chưa ra ràng…
..
Thế nhưng, Ngô vẫn đang rất cáu. Bởi vì, Ngô muốn thấy họ làm, Ngô không muốn nghe họ nói nữa. Nói thì Ngô nói cũng được, thậm chí có khi Ngô còn nói hay hơn. Bức xúc thì Ngô bức xúc cũng được, thậm chí Ngô còn bức xúc hơn của họ. Chém gió thì Ngô chém gió cũng được, thậm chí Ngô còn chém gió mạnh hơn. Phán tào lao thì Ngô phán cũng được, thậm chí Ngô còn phán tào lao hơn.
..
Cái Ngô cần là gì? 
Cái Ngô cần là những vị đang đi tiền vé máy bay từ thuế thu nhập của Ngô, ngồi ô tô từ tiền thuế nhuận bút của Ngô, lãnh lương từ tiền thuế tiêu dung của Ngô. Mà không chỉ mỗi Ngô, còn từ hàng chục triệu đồng bào của Ngô.
..
Thế nên, Ngô muốn họ phải đưa ra giải pháp. Ngô muốn họ bảo ta đang nghèo, thì họ phải hiến kế xem ta thoát nghèo bằng cách nào. Ngô muốn họ bảo ta đang nợ rất khủng khiếp, thì phải tư vấn xem chúng ta trả nợ bằng cách nào. Ngô muốn họ bảo hạ tầng chúng ta lạc hầu, thì phải có câu trả lời chúng ta hết lạc hậu bằng cách nào…
..
Như trong nếp nhà ấy, khi cùng nhau tháo gỡ những biến cố thì tất cả các thành viên phải đồng tâm hợp lực để dìu nhau qua cảnh khó khăn. Chứ không phải là ông nào làm cứ làm, ông nào mắng cứ mắng, ông nào phê phán cứ phê phán.
...
Đây là lúc, không phải để chỉ trích. Rất không phải là lúc để chỉ trích, Ngô nghĩ …

(Ngô Nguyệt Hữu- An ninh thế giới cuối tháng)