Thứ Tư, 5 tháng 11, 2014

THỦ DÂM TIẾT HẠNH BỀN VỮNG (*)

Đại biểu quốc hội Hòang Hữu Phước, sau đây gọi tắt là Nghị Phước, là một trong những người hiếm hoi không nằm trong diện “được quy họach”, ông tự ứng cử và trúng cử.
“Theo sự đánh giá của cá nhân tôi, về tiểu sử, gia đình, hành trang của ông trong đời sống và nghề nghiệp, ông là một nghị sỹ sạch nhất mà tôi biết. Ông làm nghề tự do, dạy học và kinh doanh, ông không phải là Đảng viên, là viên chức trong Chính phủ, ông không có cơ hội ngồi mát ăn bát vàng hoặc chấm mút để mà đầu tư cho chức nghị sỹ”. (trích của Phung Kim Yen).
Ông là ông Nghị hiếm hoi chơi mạng xã hội (blog) và cũng thuộc diện hiếm hoi trong thế giới netizen dám đấu đầu với đám đông bầy đàn ăn theo nói leo.
1. Khai sáng chuyện ngôn ngữ netizen trước, vì cực kì liên quan.
Ngôn ngữ của cả lòai người này có các thuộc tính: tự tạo, đồng quy và dịch chuyển. Nhìn vào cả ba thuộc tính, đều thấy, ngôn ngữ phát triển song hành với các nhu cầu xã hội.
Nhu cầu của thời cách mạng số, thì lại nhiều vô kể khi lượng người sử dụng ngày càng đông, chiếm 1/3 dân số chiểu theo số tài khỏan được mở.
Netizen nay, thay vì dùng từ âm hộ (lịch sự) hay lồn (thuần Việt) đã tự tạo ra rất nhiều từ  mới để chỉ bộ phận cơ thể phụ nữ này.
Các nhà xã hội học văn hóa học giáo dục học…Beo thành thực kêu gọi quý vị, hãy mở não, góp sức sáng tạo thêm những cách biểu đạt mới cho trường ngôn ngữ vô cùng tươi mới này, thay vì băm-bổ-trong-vô-vọng định hướng nó giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, bằng cách đặt tên con mình là Cu là Hĩm.
Tương tự, hãy để các netizen dùng từ ngu vãi, đừng buộc họ dùng cụm từ thay thế rất không thông minh.  Hy sinh sự sảng khoái trong chính ngôi nhà blog của họ chỉ để đổi lấy danh vị tiết hạnh khả nghi, làm netizen, chả ai làm thế.
Đương nhiên, Beo không ngu vật ngu vã tới mức, kêu gọi các nhà ngọai giao cũng nên ĐCMM Tập Cận Bình trên bàn nghị sự. Mỗi khu vực giao tiếp, có một số vốn từ bắt buộc riêng để giữ chuẩn cho khu vực mình.
2.


Tối về biên tiếp