Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

THỦ DÂM TIẾT HẠNH BỀN VỮNG-TIẾP

(Cái tựa mượn chữ của chú DG DG)

2. Blog là cái chi chi
Blog là nhà riêng, có địa chỉ tên tuổi đàng hòang. Tuy nhiên, khi nó để ngỏ cửa, nó cũng buộc tuân thủ một số nguyên tắc của cộng đồng và, tuân thủ những gì luật pháp cấm: kích động lật đổ chính quyền, xâm phạm đời tư, sao chép từ người khác cũng vẫn phải chịu trách nhiệm…
Trong tất cả các entry Nghị Phước viết trên blog của ông có liên quan đến Nghị Nghĩa, Beo đọc rất kĩ, không tìm thấy những gì vi phạm hai điều buộc phải tuân thủ nêu trên.
Beo đọc hết vào 8PM giờ Boston hôm qua và không chịu trách nhiệm trường hợp Nghị Phước đã sửa chữa cắt cúp entry trước đó.
3. Định nghĩa Nghị
* Làm ông Nghị, tức là người của công chúng, bắt buộc phải nghe công chúng nói những gì thuộc về lãnh vực ông họat động.
Công chúng có đủ lọai. Lọai thưa ông thưa bà lọai nó gọi tọach thằng nọ con kia. Từ đại gia đến thằng ăn cắp vặt, phải nghe tất, khi người ta tìm đến.
Việc của Nghị là xem họ đề cập đến vấn đề gì, yêu cầu đòi hỏi cái gì, chứ không phải vì nó không dùng kính ngữ với mình, thời phủi đít bỏ đi.
Thứ đến, phàm là người của công chúng, Nghị phải chấp nhận những chỉ trích đàm tiếu về các hành vi, phát ngôn của mình, bằng tất cả các thể lọai ngôn ngữ của xã hội.
Nếu những đàm tiếu kia vi phạm luật pháp hoặc có dấu hiệu vi phạm luật, Nghị, cũng như mọi công dân khác lôi nó ra công đường phán xử.
* Các entry của Nghị Phước chỉ trích Nghị Nghĩa, đều có đưa ra các lập luận phản bác của mình. Có cái đồng ý có cái không với Nghị Phước về quan điểm nhìn nhận nhưng phải thừa nhận, hàm lượng chất xám trong các phản bác ấy là cực tốt, chặt chẽ, sâu sắc.
Nghị trường, không phải là công đường phán xử những tranh luận trên blog. Việc Nghị Nghĩa gửi yêu cầu tới đòan TP HCM, là lạc chỗ. Thọat tưởng tôn trọng nguyên tắc tổ chức, kì thực chẳng biết gì về nguyên tắc tổ chức. Nó như vợ chồng cãi nhau, vác ra hội làm vườn nhờ can thiệp vậy.
Phải chi Nghị Nghĩa đăng đàn (blog-đồng phương tiện) công khai tranh luận lại với Nghị Phước, con dân lấy đó cân đo trình thực của ông và trình thực của Phước, con dân lấy đó mà mở mang trí óc. Làm vậy, nó vừa ra tầm người lớn, vừa ra người thực tâm cầu thị cho sự phát triển của đất nước này, thay vì chấp vặt.
Như ông nói, ông là thầy của Nghị Phước, chứ có phải đàn em của Phước đâu, mà lại chọn cách méc với bố mẹ nhờ bênh.
* Trong điều kiện cơ chế tổ chức, ngay các đại biểu của dân cũng do Đảng "quy họach có định hướng" như hiện nay, thì việc tận dụng mạng xã hội để cận dân là cực kì quý, với các Nghị thực sự vì dân.
Cùng một lúc, ngồi trong văn phòng, ông có thể nghe 10 người nói và chứng kiến tận mắt 10 sự kiện đang diễn ra. Cùng thời gian vật chất, năng xuất tiếp dân của ông tăng gấp chục lần.
Theo chiều ngược lại, dân cũng biết rõ hơn về những người đại diện cho mình, thay mình quyết định chuyện đại sự ra sao.
Chính vì cái sự kín như hũ nút, nên người dám bộc lộ mình ra như ông Nghị Phước, mới trở thành khùng. Hãy bỏ chút thời gian đọc những gì ông ấy viết trên blog để rồi so sánh những phát ngôn trên nghị trường, xem thực sự ai khùng hơn ai. Nói như một facebooker nổi tiếng: Một người mặt rất đẹp mà khùng, một người mặt tưởng khùng hóa khùng thiệt.
Vin vào văn phong, vào vài từ ngữ netizen để tránh né tranh luận công khai, đặt cái tôi cá nhân mình cao hơn  vấn đề quốc kế dân sinh mà người khác đã cất công chỉ mặt đặt tên đích danh, Beo gọi là thủ dâm tiết hạnh. Tình trạng thủ dâm tiết hạnh mà còn bền vững, tiền đồ dân tộc này  còn tối như ngã ba chị Dậu dài lâu.
3. Nghị Phước đã có những lập luận trái chiều gì với Nghị Nghĩa.
đang viết