Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

KHÔNG TRUNG THỰC và MIỄN BÌNH LUẬN

1. Thủ tướng trả lời trong văn bản gửi ĐBQH Lê Việt Trường : "Việc quy hoạch chi tiết, QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG các quảng trường trong các đô thị thuộc thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp tỉnh" .
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Sơn La Lê Hồng Minh: “Xin được nhấn mạnh, đây là bước xây dựng đề án để xin chủ trương chứ chưa phải là quyết định chính thức về giá trị”.
 

2.  “Đây là tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, gồm 6 tỉnh chứ không chỉ với nhân dân Sơn La”.ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.
Tại Lai Châu ( internet)
Tại Điện Biên (internet)

CHIỀU RẢNH BIÊN TIẾP