Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2015

TỪ A ĐẾN Z

Một anh bạn bên nhà vừa hỏi, có người mời chào anh nếu nộp 120 ngàn đô sẽ có Thẻ xanh sang làm việc cho Pizza Hut. Sau 2 năm sẽ có quốc tịch Mỹ. Kì 1, Beo trả lời anh và một vài bạn khác hỏi về những v/đ liên quan đến Thẻ xác nhận thường trú nhân tại Mỹ này.
        Phân loại Thẻ xanh và thủ tục đăng kí
Thẻ xanh thông qua việc làm
a.Thẻ xanh thông qua job offer với ưu tiên hạng nhất:
1. Khả năng ưu việt: nếu người thỉnh cầu có thể chứng minh năng lực xuất chúng trong chuyên môn khoa học, nghệ thuật, kinh doanh hay thể thao, người thỉnh cầu có thể được thẻ xanh mà không cần job offer
2. Khả năng xuất chúng: nếu người thỉnh cầu có thể chứng minh năng lục ưu tú trong lĩnh vực học thuật, và phải có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc hoặc nghiên cứu trong lĩnh vực chuyên môn, người thỉnh cầu sẽ đươc cấp thẻ xanh nếu tiếp tục giảng dạy hoặc nghiên cứu ở một đại học hay viện nghiên cứu.
3. Giám đốc hoặc thành viên HĐQT của công ty đa quốc gia: người thỉnh cầu sẽ được cấp thẻ xanh để tiếp tục chức vụ và công việc với công ty.
c.Thẻ xanh thông qua job offer ưu tiên hạng hai:
1. Bằng cao học: người thỉnh cầu phải có bằng cao học và việc làm ở Mĩ cũng phải đòi hỏi bằng cao học
2. Khả năng xuât chúng: người thỉnh cầu phải có khả năng xuât chúng trong lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, kinh doanh hoặc thể thao
3. Quyền lợi quốc gia: nếu nước Mĩ xét thấy người thỉnh cầu có thể phục vụ cho quyền lợi  của nước Mĩ, người thỉnh cầu sẽ được cấp thẻ xanh
c.Thẻ xanh thông qua job offer ưu tiên hạng ba:
1. Lao động lành nghề: người thỉnh cầu phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm và công việc phải là việc mà nước Mĩ không có người làm
2. Lao động chuyên nghiệp: người thỉnh cầu phải có ít nhất bằng đại học và công việc phải là việc mà nước Mĩ không có người làm
3. Lao động không chuyên: ngưởi thỉnh cầu phải đủ tiêu chuẩn làm công việc đòi hỏi ít nhất 2 năm kinh nghiệm.
nghiệmnước Mĩ không có người làm
d. Thẻ xanh thông qua job offer ưu tiên hạng bốn:
1. Nhà truyền đạo
2. Phát thanh viên
3. Người phiên dịch đến từ Iraq/Afghan
4. Người Iraq đã giúp đỡ nước Mĩ
5. Nhân viên của các tổ chức quốc tế
6. Bác sĩ
7. Binh lính
8. Nhân viên kênh đào Panama
9. Nhân viên của NATO về hưu
10. Nhân thân của nhân viên của NATO đã qua đời
e.Thẻ xanh cho nhà đầu tư:
1. Vốn đầu tư từ 500,000 tới 1,000,000 USD
2. Doanh nghiệp được đầu tư phải thuê ít nhất 10 người Mĩ
Thẻ xanh thông qua gia đình:
1. Thân nhân của người Mĩ
2.Vợ/chồng
3.Con ngoài giá thú dưới 21
4.Cha/mẹ
5.Họ hàng của người Mĩ:
6.Con ngoài giá thú dưới 21
7.Con thuộc hôn nhân
8.Anh chị em
9.Thân nhân của người có thẻ xanh
Trường hợp đặc biệt:
1.Nạn nhân bạo hành gia đình
2.Vợ/chồng chưa cưới và con riêng
3.Con của nhà ngoại giao
4.Góa phụ/phu của người Mĩ
Thẻ xanh cho người tị nạn chính trị
(còn tiếp)