Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

CHUYỆN BLOG-tiếp

*** Đây là công trình nghiên
cứu sâu sắc, cung cấp một cái nhìn toàn cảnh nhất từ xưa tới giờ này về chuyện
biển đảo (và lớn hơn chuyện biển đảo) của Việt ta. Đây cũng là công trình đưa
ra được giải pháp, dù không biết có khả thi hay không, nhưng chí ít cũng đưa ra
được giải pháp cụ thể, thay vì hô khẩu hiệu chung chung hay chửi bới vô căn cứ.


29 trang, đọc một lèo không
ngừng được. Các bạn trẻ rất nên đọc. Các nhân
xĩ chí thức
 rị mọ loay hoay bình bàn
mãi ba chuyện biểu tình chủ nhật cũng nên đọc, để thấy mình thảm hại và bé con
con ra sao. Link đây:


 http://vn.360plus.yahoo.com/truongnhantuan


*** Nhìn pw hôm nay vọt lên
cả chục ngàn, chắc chắn thiên hạ chờ Beo biên chuyện Năm Cam kỳ án, tự dưng
ngao ngán hẳn, chẳng muốn viết lách gì nữa.