Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

LỊCH SỬ-CẤM CƯỜI


Đây là phin  lịch sử về Nghìn năm rồng lộn. Thề luôn là
không chỉ em này mà ku đạo diễn cũng hcếđ biết chữ.Đây là kịch lịch sử về cụ Võ
Nguyên Giáp. Khắp các diễn đàn đang xôn xao lí do hy sinh của ku Tây đang nằm
dưới kia.