Thứ Năm, 30 tháng 6, 2011

CHUYỆN BLOG ( viết lúc đỡ chán hơn)

Hồi nãy đọc thấy một blogger
đưa danh sách thành viên liên đoàn sắp tới đây và có còm nhân hân hoan như tin
tuyệt mật rò rỉ sớm. Rõ khổ. Có bí mật bật mí khỉ khô gì đâu. Đây là danh sách
dự kiến công khai trong nội bộ, sẽ trình quốc hội mới phê chuẩn vào cuối tháng
7. Và nó được dự kiến từ trước đại hội FIFA lận, nay chỉ xốc lại một hai vị
trí, bị thay đổi bởi kết quả các cuộc bầu bán.


Không như trước kia, phàm FIFA
đã đưa vào danh sách dự kiến coi như ăn ngon ngủ yên chờ ngày nhậm chức. Giờ
thì khác. Có thể hiểu cơ chế bầu bán đã dân chủ và minh bạch hơn hay, không có
một quyền lực nào đủ mạnh thành một thế lực khuynh loát tất cả, đều có thể đúng.


Mình, rất ít để ý về ông A bà
B cụ thể, mà đặc biệt quan tâm đến xu hướng chính trị của tứ trụ. Thất vọng
nhất đối với nhiệm kỳ vừa qua là không ra được bất cứ quyết sách nào mang tính
cách mạng cho nông nghiệp và nông thôn- khu vực có đến 10 triệu lao động. Sau
vụ Vinashin, không biết nhiệm kỳ mới này có dọn dẹp xong và cải tổ nổi được
loại hình tổng công ty nhà nước 90-91. Đây là tác phẩm đẻ ra từ thời ông Sáu Dê,
phình dị dạng thời ông Sáu Phan not Bội Châu và bắt đầu bung bét thời ông Ngìn
cân.


Đối ngoại rõ ngay từ đầu, Tàu
và Mẽo, 50-50, chỉ không biết nếu chơi trò kéo co thì bên nào thắng.


Điểm lại, ngoại trừ việc khó khăn nhất là
phải ký lệnh tử hình giết  người, còn  làm chủ tịch nước sướng nhất. Ra quốc tế là
nguyên thủ, về quốc nội quyền sinh quyền sát mà trách nhiệm đối với sự vận động
của quốc gia rất ít. Khốn khổ nhất là làm thủ tướng. Ấy không ra cũng đổ lên đầu mà quyền lực thật sự, cũng chỉ là 1
phiếu như mọi thành viên khác. Chủ tịch quốc hội, heyzzza.Trong giai đoạn hiện nay, nếu
có một chủ tịch quốc hội giỏi sẽ biến chuyển được rất nhanh tình hình. Giỏi tức
là điều hành làm sao cho quốc hội tận dụng được hết quyền lực quy định trong
hiến pháp. Siêu giỏi là lấn sang cả quyền của anh khác mà không bắt bẻ lại được.
Theo chuẩn ấy, cả 4 nhiệm kỳ gần đây mình cho điểm dưới trung bình.


Chức trùm FIFA khóa rồi, mình
chỉ biết trên lý thuyết là phải thế lọ thế chai nhưng thực tế chàng làm được
những cái chi chi, mình không biết và thách luôn ai biết mà kể ra đấy.


*** Đọc ở đâu đó có đứa bảo
phải cảnh giác đừng nhầm lẫn thị Beo trong đội quân lề chái chúng ta. Bố nỡm với lũ trẻ con.


*** Hình như cái entry này
ban đầu mình định viết để chứng minh blogger, nếu không đủ bản lĩnh là chính
mình, thì chỉ còn là đám thấy ăn khoai vác mai đi đào. Bố nỡm luôn cái ý định của
mình.