Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011

DÂN TA ANH HÙNG NHẤT THẾ GIỚI

Chuyện bên Anh


Đậm đà bản sắc dân tộc, đi
mua cái xe mang  nguyên bọc tiền
mặt.  Xòe tiền ra, chưa đầy nháy mắt sau,
hai nhân viên bảo vệ dùi gậy lủng  lẳng
quanh thắt lưng, to cao lừng lững đứng đâu lưng sát ngay sau, lom lom dòm về
hai phía. Mà có nhiều nhặn gì cho cam, bọc tiền để gọn trong một cái phong bì
to.


Từ lúc ấy cho đến khi ra về,
được căn dặn năm lần bảy lượt từ hàng chục người, rằng thì là mà mày phải cẩn
trọng, không được mở túi chỗ đông không được đi tàu điện ngầm…


Chuyện bên Mỹ


Qua cửa khẩu, bị xét túi.
Tiền mặt chừng gần chục ngàn. Hỏi, mày mang bao nhiêu. Trả lời, chồng tao bỏ
vào, tao không biết chính xác. Mà đúng thế thật. Lôi tuột ra đếm. Ngay lập tức
chú nhân viên ấn cả tay lẫn tiền vào trong túi. Lại, mày phải cẩn trọng, không
được để ai thấy không được đi đêm một mình khi mang theo 
ngần này…


Chuyện Việt ta


Hãy đến bất cứ ngân hàng,
tiệm vàng nào cũng có thể thấy ngay, dân ta chở hàng bao tải tiền bằng xe máy. Ngân
hàng còn có bảo vệ lẫn công an, tiệm vàng
khơi khơi ta với mình. Đây là  bức
hình copy từ các báo hôm nay.Dân Anh dân Mỹ hèn thật, đến
cướp mà cũng sợ.