Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

ĐỘC GIẢ RÁC (tiếp)


***  HA COW
vừa ló mặt lên cơ quan là mình mắng cho té tát.  Phóng viên NGƯỜI
TA
tân tiến phóng khoáng thế này chứ, phải lấy đấy làm tấm gương mà dáo dục quân mình noi theo chứ, sao lại
quê mùa cũ kĩ đến mức mỉa mai người ta. Năm hai nghìn mười mấy rồi mà còn  khăng khắng bắt lính làm báo chong sáng bói ra đứa nào đeo nghề nữa.
Nó hề hề cười và 1 phút sau đổi qua làm phóng viên chuyên viết PR.


Loại nó, dụ gái Ok chứ dụ
tiền, đợi xem sao.


*** Xem VTV 4, một ẻm phỏng
vấn bộ trưởng ngoại giao Ucraine. Xinh, nói tiếng Nga như cái máy khâu. Phần
dịch chạy chữ thế này: ngài dự đoán thế nào về mối quan hệ Việt-Ucraine
trong  thời gian tới.


Ô hay, bộ trưởng ngoại giao là
ku hoạch định chính sách, nó khoái phát triển quan hệ thế nào nó sẽ biến thành
hiện thực ngay thế ấy, việc gì phải đoán với dự.


Rộng ra, có lẽ đấy là thói
quen của nhà báo ta khi nhiễm phần đông các nhà nghiên cứu chính chị, nhà kinh thế nhà
luật… ta, trả lời báo chí tinh những đoán
cùng dự hôm trước sai bét nhè ngay hôm sau và hôm sau nữa lại đoán lại dự tiếp,
trên tờ báo khác.


Nhà chính chị nhà kinh thế dù sao còn ít lấn sang lĩnh vực khác chứ nhà văn nhà thơ mới
kinh, thiên hô bát sát lĩnh vực nào cũng chen vô dạy như đúng zồi. Vụ này đợi
tổng kết Tiên lãng sẽ dẫn chứng chứng minh sau.


*** Trong trường báo chí,
người đang dạy gì để những người sản xuất ra Độc giả rác giờ tếu đến thế


Chịu khó mở mạng youtube, xem
thầy trò Đường Toong (not tăng) đi thỉnh bao cao su của sinh viên trường báo
chí, sẽ hiểu tận gốc.


Còn tại sao Độc giả rác giờ
lên ngôi đỉnh thế, lí giải dài dòng hơn tẹo, nên viết riêng.