Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012

PHẬN ĐÀN BÀ

*** Đàn bà, trời cho 10, tài
1 thì sắc 9, và ngược lại.


Thúy Kiều, cụ Tiên điền cho
cả tài sắc, cái gì cũng đủ mười.


Trong không ít lựa chọn kiếm
tiền cứu cha, Kiều chọn cách bán mình cho Sở Khanh để rồi chôn thân vào chốn
lầu xanh. Gặp được Thúc Sinh, xưng xưng xúi nó về xin phép vợ để rồi
lãnh trận đòn ghen đau hơn bị đánh bằng roi gậy. Đường đường ngôi cao chín bệ,
tham chút áo mão cân đai, đẩy Từ Hải- người duy nhất xứng làm chồng - vào chỗ
chết không nhắm mắt.


Mọi quyết định trong đời, đều
do Kiều tự chọn lấy, không do ai bắt bỏ. Và quyết định nào cũng dìm  chính Kiều xuống đáy Tiền Đường giang.


*** Mình từng viết người giỏi
chưa chắc giàu nhưng người giàu chắc chắn giỏi.


Nàng, giàu vào hàng top ten.


Nhan sắc, tuy không nghiêng
thùng đổ nước, nhưng đủ để giết tất
khi cần (và cả  khi muốn).


Khi tài sản còn lung linh,
đám quân hầu đầy tớ bâu xâu như ruồi  quanh
mật mỡ. Và các hợp đồng quảng cáo rải như đạn hoa cải. Cái này tra Gúc không có
đâu nên mình nói toẹt: tất cả những thằng loa loa loa to nhất.


Tiền cạn. Giở mặt. Trò khốn
bày ra. Nàng dùng chiêu khốn đáp trả. Một chàng nhà báo TW đường hoạn lộ đang
thênh thang giờ ngồi đếm kiến.


Nhúng chân sang  chính trường,
với toan tính cứu…tiền, cho đến giờ thì chắc chắn (lại chắc chắn) mất sạch.


Mất chồng, cũng vì những toan
tính tưởng rằng khôn, để cứu tiền.


Nhiều người, đổ lỗi cho tình xưa người cũ của Nàng, sao nỡ quay
lưng khi việc cứu giúp trong tầm tay có thể.


Mình không nghĩ thế.


Giống như Kiều, thông minh
sắc sảo cho lắm, để rồi định đoạt toàn những việc, dìm chính mình xuống biển
khổ.


Tự dưng lại thấy thương.


Phận đàn bà.