Thứ Năm, 1 tháng 11, 2012

SO SÁNH QUYỀN BÍNH 92 VÀ DT- so sánh hiến pháp... kì 2

Không
có bất cứ điều mục nào mới (trong 13 điều mới hoàn toàn của bản DT
) trong hai chương Chủ Tịch Nước (VI) và Chính Phủ (VII), DT chỉ
sửa đổi để  làm rõ hơn và  sắp xếp lại cho khúc triết các chức năng quyền hạn.


Thấy các chú thím sốt sột lên về việc phân chia  quyền bính giữa thủ tướng và chủ tịch nước, Beo
quăng cái so sánh này lên trước để  thấy
DT nó tăng giảm cái gì so với 92.


Lập pháp: Giữ nguyên quy định về thẩm quyền
công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh
.


Hành pháp: Làm rõ hơn thẩm quyền bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ;
Quyền tham dự các phiên họp của
Chính phủ;
Yêu cầu Chính phủ bàn về vấn đề
thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước khi cần thiết
.


Tư pháp: Làm rõ hơn thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Tòa án tối caocác Tòa án khác, riêng  chánh tòa phải căn cứ vào nghị quyết của Quốc
hội
.


Đối nội: Giữ nguyên 92 về khen thưởng, quốc tịch.


Đối ngoại: Làm rõ hơn thẩm quyền quyết định
đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước
.


Thống lĩnh lực lưỡng vũ trang: Làm rõ hơn thẩm quyền của Chủ tịch Hội
đồng quốc phòng và an ninh;
phong hàm, cấp sĩ quan
cấp cao trong các lực lượng vũ trang nhân dân; công bố tình trạng chiến tranh,
tình trạng khẩn cấp
.


<!--[if gte mso 10]>

table.MsoNormalTable
{
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}

-->