Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

DỌC BẰNG ĐÒN GÁNH, CỦ BẰNG BÌNH VÔI....
Thôi thì, âu cũng là một cách giải tỏa những bức xúc trước hiện tình đất nước, chứ thực sự mình thấy tội nghiệp cho bất cứ phe nhóm hay cá nhân nào đang hào hứng, phản bác lẫn ủng hộ, những điểm ABCD…của lần sửa đổi hiến pháp này.
Osin Huy Đức viết Nếu tôi là trưởng ban sửa đổi Hiếp pháp 1992 tôi sẽ đề nghị ngưng lại cho đến khi trong Đảng thực sự biết rõ mình muốn duy trì mô hình đảng chủ lập hiến như hiện nay hay muốn thiết lập ở Việt Nam một nền cộng hòa thật sự.
Đồng thời với hành động rất dân chủ là đưa bản dự thảo hiến pháp ra lấy ý kiến của quảng đại quần chúng, thì Đảng còn làm gì?
Đảng lập lại hai ban mà trước đây đã rất khó khăn để xóa sổ: Ban nội chính và Ban kinh tế đảng. 
Chức năng nhiệm vụ của Ban kinh tế Đảng còn  thay đổi cho hợp thời hợp thế, Ban nội chính chép lại nguyên văn thời cách nay hơn chục năm.
Điều kiện tiên quyết để một chế độ xã hội có dân chủ là phân lập  rõ ràng ba quyền: Lập pháp, tư pháp và hành pháp. Nay đảng công khai choàng việc của cả tòa án lẫn công an, thử hỏi đảng có thực tâm mong muốn thiết lập một  nền cộng hòa thực sự hay thực tâm mong muốn rũ bỏ mô hình đảng chủ?
Thứ nữa, ông bà mình dạy: phú quý sinh lễ nghĩa. Hiểu nôm na, nền tảng đặt để ra lễ nghĩa là phải no đủ đã. Với các gương mặt cụ thể đang  chèo lái đất nước, ai có  đủ năng lực và uy tín để cùng lúc làm hai việc: vừa phục hồi nền kinh tế đang suy sụp vừa thay đổi triệt để (nhấn mạnh) phương thức chính trị vận hành xã hội.
 Bạn Huy Đức đã thấy mình cầm tinh con giả vờ khi đặt vấn đề như thế chưa?
 Nếu có ngạc nhiên chăng là  sự ủng hộ tuyệt đối của toàn bộ hệ thống truyền thông từ phải sang trái từ trong nước lẫn hải ngoại, trước sự củng cố quyền lực núp sau hình thức làm trong sạch vững mạnh hệ thống của đảng.
Mà suy ra, cũng chẳng mấy ngạc nhiên. 72 ông bà tự nhận mình tinh hoa dân tộc, viết một bản kiến nghị  về hiến pháp, chỉ với một trang A 4, ông Nguyễn Gia Kiểng đã xổ toẹt gọn hơ. Nữa là...
Về sự ủng hộ nói trên, mình hay liên tưởng đến mưu bắt chó của mấy ông bà quê: ném cục thịt thơm dụ chó mẹ ra khỏi ổ, sau lưng hốt trọn lũ chó con.
Miếng mồi Thánh Ba ở đây, còn trên cả thơm với bầu đoàn chém gió chuyên và không chuyên, nay còn có thêm dư luận viên góp sức. 

Hôm rồi, coi mục góp ý hiến pháp trên VTV 1, một chị sồn sồn đang lao động giữa vườn, bảo hiến pháp phải ổn định giá cả cho người nông dân.
Hay!

*** Dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi, ai mua hành tôi, thì thương tôi với....ai mê chèo cổ, hẳn biết và hiểu ý câu rao hàng dụ gái hài hước trên.