Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

LIỆT DƯƠNG 
*** Beo biên BÀI NÀY (***)vào tháng 10 năm ngoái.

Tầm ấy, bản dự thảo hiến pháp chưa được công bố rộng rãi.

Viết loằng ngoằng thế, tựu trung lại, Beo muốn diễn đạt rằng, thực chất của lần sửa đổi hiến pháp này chỉ là xếp sắp lại quyền lực  trên cấp chóp bu. Và việc  xếp sắp ấy sẽ bất chấp ba quyền pháp có hiếp dâm nhau hay không. Chấm hết.

Hiến pháp là bộ luật cái thể hiện tình cảm và ước vọng của nhân dân. Chính vì vậy, bộ luật cái này gắn liền với những vấn đề quốc gia và xã hội ở thời điểm nó ra đời.

Chưa cần đọc kĩ văn bản dự thảo sửa đổi, đã thấy ngay rằng, do công lao giành độc lập và thống nhất đất nước, Đảng cộng sản nghiễm nhiên coi tính chính danh lãnh đạo đất nước của mình là vĩnh viễn. Và Beo tin rằng, không có bất cứ ai trong nhóm chủ trương sửa đổi hiến pháp, manh nha thay đổi điều đã được mặc định này.

Nay, có vẻ như tình hình rất chi là tình hình, rắn thả ra rồi bắt lại ra sao…

Cách bắt lại rắn thô thiển đầu tiên là đích thân hai vị đứng đầu quốc gia đập vỗ mặt quốc dân đồng bào là đồ suy thoái đạo đức.

Beo yêu đất nước mình, tôn trọng sự đứng đầu của Đảng cộng sản nhưng nhận thức rằng, trong thế giới phẳng của thập kỉ thứ hai của thế kỉ 21, hoàn toàn không cần thiết phải khẳng định tính chính danh bằng cách ghi vào Bộ luật cái nữa. Nếu  Đảng cộng sản đủ sức mạnh, át vía được tất cả các luồng tư tưởng khác mình, hà cớ gì cứ phải khăng khăng ôm cứng lấy cái phao điều 4 đến thế.

Cách bắt rắn thứ hai. Tối qua Beo bỏ công coi chuyên mục góp ý hiến pháp (đại khái thế) trên VTV và ANTV. Đủ các giai tầng, các anh công an ngồi nghiêm trang đầu đội đầy mũ trong nhà hội nghị máy lạnh. 100 xã ở Phú thọ đã lấy xong ý dân rất hợp lòng đảng. Nhà bác hiu gì đấy nói có mỗi câu tôi hoàn toàn nhất trí ….Cha mẹ bà con làng nước hàng xóm láng giềng ôi!

Lẻ mẻ còn vài bài bắt rắn nữa, nói chung cũng cũ kĩ và phản hiệu quả mà vụ buộc thôi việc thần tốc Nguyễn Đắc Kiên là ví dụ.

Văn bản HP chính thức ban hành chắc chắn trăm phần trăm sẽ không thay đổi gì so với bản dự thảo, trừ dăm ba câu chữ thì là mà vì vớ vẩn và, trừ cuộc thương thảo quyền lực, đương nhiên chả dính dáng gì đến nhân giân, sắp tới đây. Nhưng, cuộc tập dượt dân chủ đầu tiên trong lịch sử 8 mấy năm của Đảng cộng sản, đã vọt tầm kiểm soát và ngoài lường định.

Chuẩn bị bao nhiêu cơ mưu cưỡng hiếp, đúng lúc hành sự té ra liệt cmn dương.(***) Đây là 1 trong số 19 bài sở 4 tờ Sài gòn bắt buộc bạn Beo tháo gỡ trong blog cũ. Văn bản này do nữ phó phòng non choẹt (not tuổi tác) kí trong khi các giấy mời họp trong vụ blog Beo ấy toàn do phó giám sở kí. Em này học cùng khóa chính trị với Beo và tụ nhau trong nhóm, hễ thi mà buông phao ra chết liền.

Nghĩ lại, giờ thấy mình ngu thật, bỏ bao công cãi nhau mà nào có...lên đỉnh.