Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2013

KÍNH CẨN THÔNG BÁOBeo có một nguyên tắc để lại comment trên các blog bạn như sau:
1. Người Beo quen biết ngoài đời
2. Người Beo từng trước đó có trao đổi thư tín riêng
3. Hết
Rất đơn giản, vì Beo không có nhu cầu giao tiếp với người không quen biết.
Tất cả các comment, dù mang Beo huy hay tên Beo, ở các blog không thuộc hai đối tượng bạn bè trên, đều không phải Beo.
Việc này Beo từng cáo bạch 1 lần trên blog, nay xuất hiện lại nên buộc phải loa loa.
Xin cảm ơn hai bạn Duy Tân và Mai Mơ Mộng đã dẫn link báo cho Beo biết.