Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

VỊNH ANH
Em đã làm gì để anh phải phụ em? 
Nếu tình em không đủ dâng Hạnh phúc
Gánh ân tình buông ngón tay là tuột
Dốc thì cao, mà gió thì lại ngược...
(Hết yêu rồi thì để nhau đi).
By Thu Không